The Chulyshman River flows into Teletskoye Lake in the southern Altai Mountains